• PUBLICATION: Vogue China
  • MODEL: Vlada Roslyakova
  • STYLIST: Patti Wilson